Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 oktober 2019, nr. 2711713,
houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en
mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2020) :

Tarieven per 1 januari 2020


Bewindvoering:                                                  _       

Maandtarief                                                                   €    116,26   

Met problematische schulden                                    €   150,44                        

Eenmalig intaketarief (8 uur)                                      €   657,03                      

Beëindiging zaak                                                           €   246,84

               

Echtpaar/Partners:________________________________

Maandtarief                                                                   €   139,55

Met problematische schulden één persoon            €   160,02

Met problematische schulden twee personen        €   180,49

Eenmalig intaketarief                                                   €   787,71

Beëindiging zaak                                                           €   296,45  


Curatele:                       _____________________________

Maandtarief                                                                    €   204,68

Uurloon extra werkzaamheden                                  €   82,06


De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LOVCK welke na te lezen zijn op: www.derechtspraak.nl.

 


(Bedragen zijn incl. 21% btw)

Waarom kiezen voor budgetbeheer?
Er kan voor budgetbeheer gekozen worden als u bijvoorbeeld (tijdelijke) financiële problemen of schulden heeft of wanneer u juist financiële problemen of schulden wil voorkomen. Door het inzetten van budgetbeheer komt er rust in uw financiële situatie en kunnen (nieuwe) schulden voorkomen worden.

Voor wie is budgetbeheer mogelijk?
In principe kan iedere natuurlijke persoon in Nederland zich wenden tot een budgetbeheerder.

Wie betaald de kosten voor budgetbeheer?
De kosten die u moet maken voor budgetbeheer dient u in eerste instantie te betalen uit eigen inkomsten/vermogen. Heeft u een laag inkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor bijzondere bijstand.