OVERZICHT TARIEVEN BEWINDVOERING 2019 PER 1 JANUARI 2019 ZOALS OPGENOMEN IN
DE REGELING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE.
( inclusief 21% BTW) :


Bewindvoering:                                                  _       

Maandtarief                                                                   €    114,14   

Met problematische schulden                                    €   147,62                        

Eenmalig intaketarief (8 uur)                                      €   644,93                      

Beëindiging zaak                                                           €   242,00

               

Echtpaar/Partners:________________________________

Maandtarief                                                                   €   136,93

Met problematische schulden één persoon            €   157,10

Met problematische schulden twee personen        €   177,16

Eenmalig intaketarief                                                   €   773,19

Beëindiging zaak                                                           €   290,40  


Curatele:                       _____________________________

Maandtarief                                                                    €   200,33


De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LOVCK welke na te lezen zijn op: www.derechtspraak.nl.

 


(Bedragen zijn incl. 21% btw)

Waarom kiezen voor budgetbeheer?
Er kan voor budgetbeheer gekozen worden als u bijvoorbeeld (tijdelijke) financiële problemen of schulden heeft of wanneer u juist financiële problemen of schulden wil voorkomen. Door het inzetten van budgetbeheer komt er rust in uw financiële situatie en kunnen (nieuwe) schulden voorkomen worden.

Voor wie is budgetbeheer mogelijk?
In principe kan iedere natuurlijke persoon in Nederland zich wenden tot een budgetbeheerder.

Wie betaald de kosten voor budgetbeheer?
De kosten die u moet maken voor budgetbeheer dient u in eerste instantie te betalen uit eigen inkomsten/vermogen. Heeft u een laag inkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor bijzondere bijstand.